szarotka szarotka
Zostań żołnierzem
Czwartek, 24 maj 2018 r.

Warunki przejęcia do korpusu szeregowych zawodowych: 

- wykształcenie minimum gimnazjum (podstawowe);
- dobre zdrowie i dobra sprawność fizyczna;
- niekaralność sądowa;
- obywatelstwo polskie;
- odbyta zasadnicza służba wojskowa

 

 Kwalifikacje obejmują egzamin z Wychowania
Fizycznego, badanie psychologiczne oraz rozmowę kwalifikacyjną.

 

 Egzamin z WF
- podciąganie na drążku (nachwyt);
- bieg wahadłowy 10 x 10;
- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.(brzuszki);
- bieg 3000m;

 

Motoryka

Ćwiczenia

Jendnostka
miary

Grupa
wiekowa

Szeregowi zawodowi

oceny

5

4

3

Wytrzymałość

Marszobieg
na 3000 m

min.

do 25

12,30

13,30

14,40

26-30

12,45

13,45

15,00

31-35

13,00

14,00

15,15

Siła

skłony w
przód - 2 min.

ilość

do 25

65

60

55

26-30

60

55

50

31-35

55

50

45

Podciąganie
się na drążku.

ilość

do 25

12

10

8

26-30

10

8

6

31-35

8

6

4

Szybkość
i zwinność

Bieg
wahadłowy
10x10 m

sek.

do 25

29,4

30,4

31,6

26-30

29,6

30,6

31,8

31-35

29,8

30,8

32,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Kazdy z kandydatów powinien posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, podstawowe dokumenty ( w tym książeczkę wojskową) oraz strój sportowy.

Co daje wojsko?
Zarobki dla szeregowych zawodowych to ok. 2100 zł netto. Bycie żołnierzem zawodowym to również możliwość wyjazdu na misję zagraniczne oraz prestiż. Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem (016) 6235821 lub (016) 6235808 w jednostkach wojskowych i Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu.