szarotka szarotka
Kontakt
Poniedziałek, 21 styczeń 2019 r.

Oficer Dyżurny -  tel. 16 6235800,

Oficer Dyżurny -  fax. 16 6235820,

CA MON 165444

Sekretariat dowódcy 14das 16 6235700, CA MON 165100

Kancelaria Jawna 14das fax. 16 6235733
Kancelaria Jawna 21daplot fax. 16 6235663


Referent finansowy 14das - CA MON 165240

Szef Sekcji S-1 14das - CA MON 165104


Szef Sekcji Wychowawczej 14das - CA MON 165158

Pełnomocnik Dowódcy ds. Podoficerów 14das - CA MON 165161

Pełnomocnik ochrony 14das - CA MON 165125


Kapelan Garnizonu Jarosław
ks. mjr Tomasz SKUPIEŃ
tel.kom.532 462 861


Jednostka Wojskowa 3957
ul. 3- go Maja 80

37- 500 Jarosław
jw3957@gmail.com

21daplot@gmail.com


Jednostka 3957 Jarosław na zaopatrzeniu finansowym
:
34 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w  Rzeszowie


Jednostka Wojskowa 4784
ul. Krakowska 11 B
35 - 111 Rzeszów


NIP 517-03-46-645
REGON 180690373


tel. 17 715 50 70, CA MON 155 070

fax. 17 715 52 71 CA MON 155 271